Pracuję w nurcie  terapii krótkoterminowych skoncentrowanej na rozwiązaniach  (ang. Solution Focused Brief Therapy – SFBT) oraz Racjonalnej Terapii Zachowań. 

W TSR chodzi o pomoc terapeutyczną, której cel polega na budowaniu przez klienta, przy pomocy terapeuty, takiego fragmentu rzeczywistości, w którym będzie miał on możliwość zaspokojenia swoich potrzeb w sposób przydatny, pomocny i do zaakceptowania.

Zakłada się, że tylko w procesie poszukiwania i aktywizowania dotychczas sprawdzonych rozwiązań można osiągnąć cel terapii.

Wymaga to dokładnego przeanalizowania:

  • potrzeb klienta, a nie jego problemów,

  • jego zasobów i mocnych stron, a nie deficytów i zaburzeń,

  • jego dotychczasowych osiągnięć, a nie porażek i potknięć,

wyjątków od sytuacji problemowej, a nie częstości występowania i rozmiarów problemu,

wyraźnego nakreślenia i budowania pożądanej przyszłości, zamiast zajmowania się mroczną, trudną i odbierającej siły przeszłością.

W rezultacie treścią pracy terapeutycznej w ramach TSR są mocne strony Klienta, jego potencjalne możliwości, nadzieja, wiara, sukces i doświadczone zadowolenie.Podstawą skuteczności TSR jest aktywność Klienta, który mając poczucie podmiotowości i kompetencji jest zazwyczaj gotowy do podjęcia próby zmiany w swoim życiu. 

Pomagam w kryzysowych sytuacjach zwiążanych z trudną sytuacją życiową. 

Zapraszam Cię na spotkanie  w bezpiecznej przestrzeni  gabinetu psychoterapeutycznego na Śląsku dokładnie w Katowicach lub w Gliwicach do spotkania ze sobą. 

 Proces, trwa tyle, ile uznacie z terapeutą za stosowne.

Natomiast RTZ czyli Racjonalna Terapia Zachowań Racjonalna Terapia Zachowania powstała  na gruncie terapii poznawczo-behawioralnej. Jest krótkoterminową, bezlekową terapią dającą długotrwałe efekty.

 

RTZ to metoda stosowana zarówno w psychoterapii, interwencji kryzysowej jak i w coachingu czy programach rozwojowych. W RTZ patrzymy z różnych punktów na ludzkie zachowanie, zajmujemy się emocjami, doznaniami fizycznymi, myślami i przekonaniami.

Dzięki pracy w procesie RTZ możesz: 

  • zacząć radzić sobie z przekonaniami ograniczającymi takimi jak : .." jestem beznadziejny", " do niczego się nie nadaję" " nie jestem dość dobry" etc 

  • nauczyć się jak być asertywną osobą .

  • radzić sobie z lękami i fobiami  .

  • panowania nad emocjami

  • wypracować lepsze samopoczucie i uzykać spokój wew i równowagę. 

Gabinet psychoterapii w Katowicach to miejsce gdzie czeka na Ciebie wsparcie i pomoc fachowca.

Psychoterapia Śląsk - psychoterapeuta Katowice