top of page
Proces coachingu
040b5ff5f4d5f6386adfc229b8fbb3ad.jpg_srz_176_147_75_22_0.50_1.20_0.00_jpg_srz.jpeg

Coaching to proces wspólnego rozwiązywania problemów. Obejmuje pracę z coachem w celu zidentyfikowania wyzwań, wyznaczenia celów i opracowania strategii, aby te cele osiągnąć. Proces ten zazwyczaj obejmuje prowadzone rozmowy, wyznaczanie celów i planowanie działań. Celem coachingu jest pomoc osobie w osiągnięciu pełnego potencjału, co może obejmować poprawę relacji, zwiększenie satysfakcji z pracy lub poprawę ogólnej wydajności. Proces jest dostosowany do indywidualnych potrzeb, a coach użyje różnych narzędzi i technik, aby pomóc osobie osiągnąć jej cele.

bottom of page