Proces coachingu
Life coaching

LIFE COACHING

możemy zdefiniować  jako proces pomagania ludziom w osiąganiu ich osobistych celów. Life coaching obejmuje wsparcie w skutecznym radzeniu sobie z różnymi problemami dotyczącymi funkcjonowania, które napotykamy w swoim życiu .

Cześć klientów przedstawia konkretne zagadnienia, które chcieliby przepracować  np. „chęć nabycia umiejętności panowania nad swoimi emocjami”, „chęć bycia  bardziej
zmotywowanym”, „praca z wypaleniem zawodowym ”, „chęć bycia bardziej pewny siebie” itp. Na drugim biegunie spotkać możemy klientów, którzy gdzieś­ w ­środku pragną zmiany, poszukują równowagi w życiu jednak na dzień dzisiejszy nie są w stanie okre­liś , czego konkretnie ma ona dotyczyć .

Rolą coacha jest  umożliwienie  Klientowi realizację celów i pomoc w rozwiązaniu problemów.

Coaching biznesowy

COACHING BIZNESOWY

skierowany jest do grupy menadżerów, liderów zmian, liderów zespołów oraz pracowników w procesie zmiany .

Poniżej przykładowe zakresy zagadnień w ramach coachingu biznesowego:

  • rozwój kompetencji menedżerskich;

  • budowanie skutecznego przywództwa;

  • budowa autorytetu szefa

  • rozwój inteligencji emocjonalnej menadżera

  • rozwój osobisty w zakresie kompetencji menadżerskich

  • praca nad  różnymi aspektami komunikacji,  np. wewnętrznymi i indywidualnymi źródłami trudności w efektywnym komunikowaniu się z innymi ludźmi (pracownikami, klientami, partnerami biznesowymi);

  • team coaching

  • rozwój kompetencji w aspekcie 5 kompetencji Edisona

  • badanie potencjału menadżerskiego poprzez narzędzia psychologiczne, obseerwacje, 360, AC, DC

COACHING RODZICIELSKI

„Przyszłości nie da się przewidzieć trzeba ją stworzyć samemu. Stwórz przyszłość dla Twojego dziecka i Twojej rodziny”

Coaching dla rodziców gwarantuje polepszenie życia rodzinnego, poprawę relacji partnerskich, relacji z dzieckiem  jednym słowem daje możliwość uzdrowienia systemu rodzinnego.

Coaching skierowany jest do rodziców, którzy chcą świadomie budować relacji z dzieckiem  oraz nauczyć się jak być dla dziecka wsparciem i przyjacielem i przy jednoczesnym byciu w 100% rodzicem.

Nasi coachowie to psychologowie z akredytacjami Międzynarodowego Stowarzyszenia Coachów ICF uprawniającymi do wykonywania zawodu coacha na całym świecie oraz z wieloletnimi doświadczeniem w pracy z dziećmi oraz młodzieżą.

KIEDY SKORZYSTAĆ Z COACHINGU RODZICIELSKIEGO ?

w trudnych okresach buntu nastolatka

w okresie budowania autorytetu rodzica

w czasie oczekiwania na dziecko i kształtowania swojej nowej postawy rodzica

w budowaniu komunikacji z dzieckiem w każdym okresie rozwoju

w każdym momencie budowania wzajemnych relacji rodzinnych

w okresie czasu rozwodu lub separacji

w czasie wyboru szkoły, studiów przez nasze dziecko

JAKĄ FORMĘ COACHINGU RODZICIELSKIEGO WYBRAĆ ?

sesje indywidualne z parą rodziców

sesje indywidualne z dzieckiem

sesje indywidualne z mamą lub tatą

sesje grupowego coachingu dla rodziców/nauczycieli związanego z konkretnym tematem np. Jak budować komunikację z nastolatkiem

sesje coachingu grupowego dla dzieci ( od 12 roku życia )

GDZIE ODBYWAJĄ SIĘ SESJE COACHINGU RODZICIELSKIEGO?

sesje indywidualne  w gabinecie

sesje indywidualne w miejscu zamieszkania dziecka

sesje indywidualne w szkole lub przedszkolu

sesje grupowe w gabinecie

Jestem współtwórcą i wykładowcą AKADEMII COACHINGU C-PEOPLE

Każdego roku, wiosną i jesienią organizujemy szkołę dla przyszłych coachów.