top of page
pexels-photo-1122868.jpg

LIFE COACHING

możemy zdefiniować  jako proces pomagania ludziom w osiąganiu ich osobistych celów. Life coaching obejmuje wsparcie w skutecznym radzeniu sobie z różnymi problemami dotyczącymi funkcjonowania, które napotykamy w swoim życiu .

Cześć klientów przedstawia konkretne zagadnienia, które chcieliby przepracować  np. „chęć nabycia umiejętności panowania nad swoimi emocjami”, „chęć bycia  bardziej
zmotywowanym”, „praca z wypaleniem zawodowym ”, „chęć bycia bardziej pewny siebie” itp. Na drugim biegunie spotkać możemy klientów, którzy gdzieś­ w ­środku pragną zmiany, poszukują równowagi w życiu jednak na dzień dzisiejszy nie są w stanie okre­liś , czego konkretnie ma ona dotyczyć .

Rolą coacha jest  umożliwienie  Klientowi realizację celów i pomoc w rozwiązaniu problemów.

bottom of page