top of page

Jak zaczynamy sesje terapeutyczne lub coachingowe ?

 

Najważniejsza informacja dla Ciebie:

sesje i konsultacje są całkowicie poufne, wszelkie tematy, które są poruszane na sesji lub konsultacji są tajemnicą.

Następnie określam jak wygląda rola terapeuty, coacha, jego praca i na czym polegają sesje.

Określamy czas sesji, kształtuja się on między 60 minut a 90 minut oraz warunki płatności za sesje.

 

Gdzie spotykamy się na sesje terapeutyczne lub coachingowe ?

 

Spotkania terapeutyczne mogą odbywać się w:​

  • w moim gabinecie w Katowicach 

  • online - za pośrednictwem komunikatorów, np. skype

Spotkania coachingowe mogą odbywać się w:

  • w Twoim miejscu pracy

  • w moim gabinecie w Katowicach 

  • online  - za pośrednictwem komunikatorów, np. skype

  • telefonicznie

 

Kiedy możemy się spotkać?

 

Spotykamy się z częstotliowścią co 7 lub co 14 dni w wyznaczonym miejscu.

bottom of page